ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 พ.ค. 66 ประชุมผู้ปกครอง
23 พ.ค. 66 ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
09 มี.ค. 66 ถึง 13 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
19 ก.พ. 66 ถึง 23 ก.พ. 66 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP MP EP
04 ก.พ. 66 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1
04 ก.พ. 66 ถึง 05 ก.พ. 66 เข้าค่ายลูกเสือ ม.2
20 ม.ค. 66 กิจกรรม KK Open House2022
07 ม.ค. 66 ถึง 06 ม.ค. 66 ทำบุญป่าตะเคียน
02 ม.ค. 66 ถึง 06 ม.ค. 66 สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2-2565
01 ม.ค. 66 การแสดงดนตรีของนักเรียนงานศาลเจ้าแม่คลองใหญ่
28 ธ.ค. 65 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม แห่ศาลเจ้าแม่คลองใหญ่
15 ธ.ค. 65 กิจกรรม School on Stage ร่วมกับเทศบาลคลองใหญ่
13 ธ.ค. 65 การประเมินโรงเรียนพระราชทาน (รอบเขตพื้นที่)
23 พ.ย. 65 ถึง 25 พ.ย. 65 กิจกรรมกีฬาสี 2565
20 พ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2565
03 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
29 ก.ย. 65 งานมุทิตาจิต ครูมนัส ถึกสุวรรณ
27 ก.ย. 65 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน
22 ก.ย. 65 การประเมินนักเรียนพระราชทาน
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทย
26 ก.ค. 65 ม.3 การแสดงถนนคนเดิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
23 ก.ค. 65 ม.2 ม.5 การแสดงถนนคนเดิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
23 ก.ค. 65 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล หาดทรายสองสีบ้านไม้รูด
22 ก.ค. 65 ม.1 ม.4 การแสดงถนนคนเดิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
21 ก.ค. 65 ม.ปลาย สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1-2565
20 ก.ค. 65 ม.ต้น สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1-2565
19 ก.ค. 65 ม.ปลาย สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1-2565
18 ก.ค. 65 ม.ต้น สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1-2565
12 ก.ค. 65 แห่เทียนพรรษา วัดคลองใหญ่
29 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
23 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
09 มิ.ย. 65 การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
09 มิ.ย. 65 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
02 มิ.ย. 65 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
01 มิ.ย. 65 ตรวจผมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565
25 พ.ค. 65 นัดหมายฉีดวัคซีน Covid ม.ปลาย
23 พ.ค. 65 นัดหมายฉีดวัคซีน Covid ม.ต้น
23 พ.ค. 65 ถึง 01 มิ.ย. 65 กิจกรรมค่าย "คนเปลี่ยนได้ ครู-ศิษย์ พิชิตฝัน"
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
15 พ.ค. 65 กิจกรรมค่ายธรรมะสู่โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.4
14 พ.ค. 65 กิจกรรมค่ายธรรมะสู่โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.1
03 เม.ย. 65 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4
02 เม.ย. 65 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1
31 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4
30 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบแก้ตัว ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
30 มี.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 65 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2
30 มี.ค. 65 ถึง 07 เม.ย. 65 การสอบแก้ตัวนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2
27 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 (ยกเลิก)
26 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 (ยกเลิก)
23 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
23 มี.ค. 65 ถึง 29 มี.ค. 65 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
18 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4
13 มี.ค. 65 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4
12 มี.ค. 65 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1
10 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 นักเรียนห้องเรียนปกติ ยื่นเอกสารสมัครเรียนด้วยตนเอง
07 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 (ยกเลิก)
07 มี.ค. 65 ถึง 10 มี.ค. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
06 มี.ค. 65 ถึง 06 ก.พ. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (ยกเลิก)
28 ก.พ. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
19 ก.พ. 65 ถึง 23 ก.พ. 65 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ยื่นเอกสารสมัครเรียนด้วยตนเอง
07 ก.พ. 65 ถึง 18 ก.พ. 65 กรอกใบสมัครออนไลน์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
07 ก.พ. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 กรอกใบสมัครออนไลน์ นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4
20 ม.ค. 65 การประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564
14 ม.ค. 65 การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2564
04 ม.ค. 65 ถึง 14 ม.ค. 65 เรียนออนไลน์ 100% ผ่านช่องทาง KY Online Station
29 ธ.ค. 64 ถึง 30 ธ.ค. 64 เรียนออนไลน์
01 ธ.ค. 64 เปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564
18 พ.ย. 64 การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 รอบจังหวัด
15 พ.ย. 64 ถึง 21 พ.ย. 64 สัปดาห์การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564
09 พ.ย. 64 ถึง 18 พ.ย. 64 สัปดาห์สอบแก้ตัวรอบที่ 2
05 พ.ย. 64 นัดหมายฉีดวัคซีนเข็ม 2 รอบที่ 2 นักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4/1 ม.5/1 และ ม.6/1
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
29 ต.ค. 64 นัดหมายฉีดวัคซีนเข็ม 2 รอบที่ 1 นักเรียน ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
15 ต.ค. 64 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2564 (รูปแบบ Online)
04 ต.ค. 64 ถึง 07 ต.ค. 64 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
09 ส.ค. 64 ถึง 13 ส.ค. 64 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
25 มิ.ย. 64 ถึง 28 มิ.ย. 64 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
30 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ
29 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ
22 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รวมรอบ 1 และรอบ 2)
19 พ.ค. 64 ถึง 21 พ.ค. 64 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
14 พ.ค. 64 ยื่นจบการศึกษานักเรียน ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 2
05 พ.ค. 64 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ประกาศรายชื่อนักเรียนตกซ้ำชั้น
05 พ.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
01 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียน ม.1 และ ม.4
26 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้องพร้อมสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 ยื่นเอกสารการสมัครเรียน ม.1 ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
19 เม.ย. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้องพร้อมสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
19 เม.ย. 64 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับวุฒิการศึกษารอบแรก
29 มี.ค. 64 การสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6
29 มี.ค. 64 ถึง 01 เม.ย. 64 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
27 มี.ค. 64 การสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 สอบปลายภาค(นอกตาราง) นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 การสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3
12 มี.ค. 64 งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
10 มี.ค. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 ลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 สัปดาห์ตรวจผมนักเรียนทุกระดับชั้น
01 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
ครูประจำวิชานัดหมายสอบนอกตารางทุกรายวิชา
25 ธ.ค. 63 ทำบุญส่งท้ายปีและบวชป่าตะเคียน
25 ธ.ค. 63 งานวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
06 ธ.ค. 63 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
03 ธ.ค. 63 ถึง 04 ธ.ค. 63 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2563
25 พ.ย. 63 พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
12 พ.ย. 63 ม.4-6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
11 พ.ย. 63 ม.1-3 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
10 พ.ย. 63 ม.4-6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
09 พ.ย. 63 ม.1-3 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
26 ก.ย. 63 เรียนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ คร้้งที่ 7 (ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
19 ก.ย. 63 เรียนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ คร้้งที่ 6 (ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
12 ก.ย. 63 เรียนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ คร้้งที่ 5 (ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
11 ก.ย. 63 สอบกลางภาค ม.4-6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
11 ก.ย. 63 (เช้า) นักเรียน ม.1 สอบ PISA Style
10 ก.ย. 63 สอบกลางภาค ม.1-3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
09 ก.ย. 63 สอบกลางภาค ม.4-6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
08 ก.ย. 63 สอบกลางภาค ม.1-3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
05 ก.ย. 63 เรียนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ คร้้งที่ 4 (ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
01 ก.ย. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
29 ส.ค. 63 เรียนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ คร้้งที่ 3 (ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
22 ส.ค. 63 เรียนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ คร้้งที่ 2 (ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
15 ส.ค. 63 เรียนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 (ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
14 มิ.ย. 63 รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4
13 มิ.ย. 63 รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1
07 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกห้อง ม.4 (ยกเลิก)
ชุดนักเรียน สวมหน้ากากอนามัย
06 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกห้อง ม.1 (ยกเลิก)
ชุดนักเรียน สวมใส่หน้ากากอนามัย
18 พ.ค. 63 ถึง 22 พ.ค. 63 ยื่นเอกสารนักเรียนเข้าใหม่ ม.1, ม.4
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
- สำเนาสูติบัตร
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
- ผลการสอบ O-NET
- รูปถ่ายนิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
ชุดนักเรียน พร้อมหน้ากากอนามัย
06 เม.ย. 63 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ยกเลิก)
01 เม.ย. 63 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ยกเลิก)
28 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ยกเลิก)
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ยกเลิก)
17 มี.ค. 63 มอบตัวห้องเรียนพิเศษ MP EP
14 มี.ค. 63 รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ MP EP
12 มี.ค. 63 ทำบุญหอประชุมหลังใหม่โรงเรียนคลองใหญ๋วิทยาคม (เลื่อนเป็น 1 มิ.ย.63)
11 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ MP EP
07 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ ONET ระดับชั้น ม.6
22 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP EP ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
20 ก.พ. 63 ถึง 22 ก.พ. 63 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 (เขาล้าน)
20 ก.พ. 63 สอบ NT ชั้น ม.1 และ ม.2
11 ก.พ. 63 ถึง 24 ก.พ. 63 รับสมัครครูต่างชาติ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ ONET ระดับชั้น ม.3
12 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 กีฬาสี 2562
07 ธ.ค. 62 ถึง 09 ธ.ค. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
30 พ.ย. 62 การแข่งขัน A-Math , SUDOKU 2019
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
20 พ.ย. 62 ถึง 21 พ.ย. 62 การประเมินการจัดการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4
12 พ.ย. 62 การประเมินมาตรฐานห้องเรียนพิเศษ EP
11 พ.ย. 62 ซักซ้อมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอก รอบ 4
01 พ.ย. 62 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
22 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
20 ก.ค. 62 ค่ายภาษาอังกฤษ MP-MEP
หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 ก.ค. 62 ค่ายอบรมนาฏศิลป์ชั้นสูง
ห้องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20 ก.ค. 62 ศึกษาดูงาน ว21
ห้องโสตทัศนศึกษา ฝ่ายบุคคล
19 ก.ค. 62 ร.ร.เลยพิทยาคมมาศึกษาดูงาน
ห้องโสตทัศนศึกษา
15 ก.ค. 62 แห่เทียนพรรษา
วัดคลองใหญ่
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.1 และ ม.4
07 พ.ค. 62 ถึง 08 พ.ค. 62 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
15 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
07 เม.ย. 61 ถึง 14 พ.ค. 61 ปิดภาคเรียน
06 เม.ย. 61 มอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกห้องเรียน

05 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ
04 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ
01 เม.ย. 61 นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก
31 มี.ค. 61 นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก
27 มี.ค. 61 การแสดงเวทีเล็กและเวทีใหญ่งานตราดรำลึก ประจำปี 2561
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
23 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 จัดนิทรรศการและร่วมแสดงผลงานวันตราดรำลึก
18 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
08 มี.ค. 61 ถึง 08 ก.พ. 61 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6
07 มี.ค. 61 กิจกรรม ก้าวใหม่ ก้าวไกล คลองใหญ่ 4.0 (Klongyai Infinity)
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP - MP ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
23 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนชั้น ม.1-2 และ ม.6
17 ก.พ. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
08 ก.พ. 61 กิจกรรม School on Stage หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
27 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือ ม.1 และ ม.2
18 ม.ค. 61 PISA Test / Asia Pacific Youth Exchange ครั้งที่2 /ประเมินนักเรียนพระราชทาน ม.ปลาย
กิจกรรม Asia Pacific Youth Exchange ครั้งที่ 2 
ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

การทดสอบวัดและประเมินผลการอ่านรู้เรื่อง "Reading Literacy"
ตามแนวทางการวัดและประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
15 ม.ค. 61 การจัดสอบ Pre-Onet ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
13 ม.ค. 61 การแข่งขันเอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คำคม ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
09 ม.ค. 61 การประเมินความพร้อมเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน Mini English Program
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
08 ก.ย. 60 อบรมเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง หมู่บ้านเข้มแข็งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง หมู่บ้านเข้มแข็งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด อ.คลองใหญ่  จังหวัดตราด
ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ๋
07 ก.ย. 60 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
    เพื่อใหการขับเคลื่อนดังกลาวเปนไปตามเปาหมายสําคัญ “คุณภาพการบริหาร จัดการที่เปนเลิศ” สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน OBECQA ป 2559-2560 ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ขึ้น สําหรับใหโรงเรียนนําแนวทางของเกณฑไปประยุกตใช โดยเทียบเคียง ใหเหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเปนนโยบายสําคัญในการใหโรงเรียนในสังกัด นําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ป 2559-2560 ไปใชขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา ใหโรงเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะในการแขงขันสูเวทีโลก
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม