รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7   ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192 เบอร์แฟกส์ 0-3958-1192
Email : klongyai@ky.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :