รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
สามารถติดตามรายละเอียดจากเอกสารฉบับเต็มได้ตามลิงค์ 
https://drive.google.com/file/d/1JrRai0blz_7H5rPNgrvYVBi88_b5DjHV/view?usp=sharing
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.09 MB
สรุปข้อมูล Sar-59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
สรุปข้อมูล Sar-58
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
สรุปข้อมูล Sar-57
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB