โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ตารางการเรียนการสอน
ตารางเรียนนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.45 KB
ตารางห้องเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.7 KB
ตารางสอนครู
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.52 KB