โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559-2561
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559-2561

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB