ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.29 KB
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2560
ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.24 KB
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2560
สรุปผลการแข่งขันรายกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (ตราด)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.01 MB