โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562-2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562-2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.27 MB