สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document ทะเบียนคุมเอกสารจัดซื้อส่งเบิกโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.93 MB
Adobe Acrobat Document ทะเบียนคุมรายการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.24 MB