รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document เอกสารรายละเอียด การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดา และโรงจอดรถ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.29 KB
Adobe Acrobat Document เอกสารรายละเอียด การจัดซื้อคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับการจัดกาเรียนการสอน(งบมหิดล)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.62 KB
Adobe Acrobat Document เอกสารรายละเอียด การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับโครงการความร่วมมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.75 KB
Adobe Acrobat Document เอกสารรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.93 KB