การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.55 KB