โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา บุญมาก
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :