ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดเรียนเป็นการภายใน
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามาประกาศกระทรวงสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
อัตราค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษากัมพูชา และครูผู้สอนนาฏศิลป์
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษากัมพูชาและสอนวิชานาฏศิลป์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 65
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาเขมร)
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศแนวปฏิบัติการรับใบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65