โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวจากพันธมิตร
อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีรับอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้าง
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรม อนุรักษ์ผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห้อมล้อมด้วยรัก
อําเภอคลองใหญ่ หมอกควันปกคลุมทั่วเมืองอําเภอคลองใหญ่ มีผู้ใจดีเร่งจัดหาหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียน
คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมสร้างบุญจัดกิจกรรมนุ่งห่มขาวทําบุญตักบาตรข้าว
คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมสร้างบุญจัดกิจกรรมนุ่งห่มขาวทําบุญตักบาตรข้าว
เยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมชุมชนประมง สร้างซั้งกอบ้านปลา อนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ
พิธีเปิดงาน K.K. Open House 2019 และการแข่งขันทักษะภาษากัมพูชาสู่ความเป็นเลิศสองแผ่นดิน
เปิดบ้านวิชาการ K.K. Open House 2019 และการแข่งขันภาษากัมพูชาสู่ความเป็นเลิศสองแผ่นดิน ครั้งที่ 5
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าฯจ.ตราด เป็นประธานเปิดงาน KK Open House เปิดโลกวิชาการและก
เด็กชายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จ.ตราด เกาะกง เชื่อมโยงการศึกษา วัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ตราด – เกาะกง เชื่อมโยงการศึกษา วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
เผยโฉมโรงเรียน เครือข่าย อย. น้อย ผลงานโดดเด่น พัฒนาพฤติกรรมบริโภคอาหาร
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดค่ายภาษาจีน ประจําปีการศึกษา 2562
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
นํ้าท่วม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซํ้าซากวอน อบต.คลองใหญ่เร่งแก้ไขปัญหาให้อาจารย์และนักเรียนที่เดือดร
ฝนตกหนักมาหลายวัน นํ้าท่วม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซํ้าซาก วอน อบต.คลองใหญ่เร่งแก้ไขปัญหาให้อาจารย์แ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดค่ายพัฒนาอาชีพอิสระ ทักษะชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 7
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดค่ายพัฒนาอาชีพอิสระ ทักษะชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 7
ค่ายทักษะอาชีพครั้งที่ 7 กล่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ทองอุไร จํานวน 200 ต้น เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เ
นายอําเภอคลองใหญ่ นําข้าราชการเข้าร่วมพิธีปฎิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 25
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562
โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดเข้าค่ายอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP/MP
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน) ณ ห้องตนตรี ขั้น 2