โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวจากพันธมิตร
ภาพแห่งความภาคภูมิใจของพ่อ-แม่ที่ประสบความสำเร็จ สุดยอดของเด็กและเยาวชนในปี 2563
ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! ตราด/สถานการณ์เปลี่ยนไป โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชมรม To Be
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชมรม To Be Num bet One
สถานการณ์เปลี่ยนไป โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชมรม To Be Num bet One
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารภาษากัมพูชาในระดับพื้นฐาน
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารภาษาขแมร์ในระดับพื้นฐาน กว่า 50 รา
ตราด/ ไอเดียเก๋ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารภาษาขแมร์ในระดับพื
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนําจิตอาสานักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมทําความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพร
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมพร้อมมอบทุนการศึกษา (ทั่วไทยนิวส์)
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมพร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน (คมชัด AEC TV Onlin
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมพร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน (ดาวใต้นิวส์ออนไลน์
จ.ตราด/พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย
เยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมกับ ชุมชนประมงบ้านเจ๊กลัก สร้างซั้งกอบ้านปลา อนุรักษ์ฟื้นฟูพันธ์สั
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพร้อมแล้วกับการเปิดเรียน” ผ่านมาแล้ว 2 วัน (คมชัด AEC TV Online)
รับการเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเสริมพลังจากสาธารณสุขจังหวัดตราด (ทั่วไทยนิวส์)
มาตรการป้องกันเชื้อ Covid-19 (สำนักข่าว อบต.)
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรม อนุรักษ์ผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห้อมล้อมด้วยรัก
อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีรับอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้าง
อําเภอคลองใหญ่ หมอกควันปกคลุมทั่วเมืองอําเภอคลองใหญ่ มีผู้ใจดีเร่งจัดหาหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียน
เยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมชุมชนประมง สร้างซั้งกอบ้านปลา อนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ
คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมสร้างบุญจัดกิจกรรมนุ่งห่มขาวทําบุญตักบาตรข้าว
คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมสร้างบุญจัดกิจกรรมนุ่งห่มขาวทําบุญตักบาตรข้าว
เปิดบ้านวิชาการ K.K. Open House 2019 และการแข่งขันภาษากัมพูชาสู่ความเป็นเลิศสองแผ่นดิน ครั้งที่ 5
พิธีเปิดงาน K.K. Open House 2019 และการแข่งขันทักษะภาษากัมพูชาสู่ความเป็นเลิศสองแผ่นดิน
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าฯจ.ตราด เป็นประธานเปิดงาน KK Open House เปิดโลกวิชาการและก
เด็กชายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จ.ตราด เกาะกง เชื่อมโยงการศึกษา วัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ตราด – เกาะกง เชื่อมโยงการศึกษา วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
เผยโฉมโรงเรียน เครือข่าย อย. น้อย ผลงานโดดเด่น พัฒนาพฤติกรรมบริโภคอาหาร