ช่อกันเกราทูเดย์ .. คลองใหญ่วิทยาคมวันนี้เค้ามีอะไร
ฉบับที่ 314 (12 ก.ย.65) การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
ฉบับที่ 313 (10 ก.ย.65) งานมหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ พม.จันท์ ตราด วิถีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ฉบับที่ 312 (10 ก.ย. 2565) การประชุมเซ็นสัญญาผู้กู้ กยศ.รายใหม่
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ฉบับที่ 311 (10 ก.ย.65) โครงการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ฉบับที่ 310 (6 ก.ย.65) การประชุมครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ครั้งที่ 7
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
ฉบับที่ 309 (31 ส.ค.65) ผลงานความภาคภูมิใจงานมหกรรมวิชาการ _ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ตราดSSSS2022
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
ฉบับที่ 308 (31 ส.ค.65) รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
ฉบับที่ 307 (31 ส.ค.65) ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการประเมินผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง วPA
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
ฉบับที่ 306 (30 ส.ค.65) ร่วมนำเสนอผลงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
ฉบับที่ 305 (29 ส.ค.65) ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
ฉบับที่ 304 (20 ส.ค.65) วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 65
ฉบับที่ 303 (20 ส.ค.65) กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 65
ฉบับที่ 302 (16 ส.ค.65) ศึกษาดูงานโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ฉบับที่ 301 (12 ส.ค.65) กิจกรรมค่ายพัฒนาอาชีพอิสระ ทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
ฉบับที่ 300 (12 ส.ค.65) ร่วมพิธีถวยราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2565
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 65
ฉบับที่ 299 (11 ส.ค.65) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
ฉบับที่ 298 (10 ส.ค.65) กิจกรรม ASEAN DAY 2022
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ฉบับที่ 297 (9 ส.ค.65) โครงการโรงเรียนสุจริตและ ITA Online 2022
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ฉบับที่ 296 (30 ก.ค.65) ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครการ MEP-EP-MP
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
ฉบับที่ 295 (30 ก.ค.65) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65