ช่อกันเกราทูเดย์ .. คลองใหญ่วิทยาคมวันนี้เค้ามีอะไร
ฉบับที่ 396 (31ม.ค.66) บทสรุปความสำเร็จการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ฉบับที่ 396 (31ม.ค.66) เก็บตกภาพบรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ฉบับที่ 395 (25ม.ค.66) โครงการบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ฉบับที่ 394 (22 ม.ค.66) นักเรียนจิตอาสาช่วยงานวัดหาดทรายแดง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
ฉบับที่ 393 (19ม.ค.66) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ร่วมหารือการจัดแข่งขันทักษะภาษาขแมร์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 7
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
ฉบับที่ 391 (18 ม.ค.66) โครงการส่งเสริมทักษะ Coding ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(โรงเรียนบ้านคลองจาก)
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ฉบับที่ 392 (18ม.ค.66) โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ฉบับที่ 390 (17ม.ค.66) กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
ฉบับที่ 389 (16ม.ค.66) รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู 2566
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
ฉบับที่ 388 (15ม.ค.66) แสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสครูปาจรีย์ จันคะนา
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 66
ฉบับที่ 383 (12 ม.ค.66) โครงการส่งเสริมทักษะ Coding ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (โรงเรียนวัดสะพานหิน)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ฉบับที่ 384 (12 ม.ค.66) แสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ฉบับที่ 385 (12 ม.ค.66) เข้าเยี่ยมคารวะขอพรปีใหม่จากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ฉบับที่ 386 (12 มกราคม 2566) ร่วมหารือการจัดการศึกษาชายแดนไทย-กัมพูชา
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ฉบับที่ 387 (12 มกราคม 66) การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2566
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ฉบับที่ 382 (11 ม.ค.66) โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด)
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
ฉบับที่ 380 (10 ม.ค.66) โครงการส่งเสริมทักษะ Coding ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
ฉบับที่ 381 (10 ม.ค.66) สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
ฉบับที่ 378 (9 ม.ค.66) ส่งความสุขและสุขภาพดีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ฉบับที่ 379 (9 ม.ค.66) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66