ติดต่อเรา
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7   ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192 เบอร์โทรสาร 0-3958-1192
Email : klongyai@ky.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/klongyaiwittayakom


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน