โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
คู่มือการปฏิบัติงานงานแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
แบบสำรวจความต้องการสนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Teach from home/Learn from home)
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
นักเรียนที่มีความประสงค์กู้ กยศ. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและศึกษารายละเอียดดังนี้
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษากัมพูชาและภาษากัมพูชา
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
การขึ้นทะเบียนนักเรียนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิให้มีมีพื้นฐานด้านสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระลอกเมษายน 2564
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษากัมพูชาและภาษาเวียดนาม ยื่นใบสมัคร 26 เม.ย.-6 พ.ค. 64 นี้
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาสมัครเรียน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศยกเลิกการสอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน การแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 อย่างไร.. มาดูทางนี้
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
แนวทางการวัดประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ โควิด-19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 63
มาดูแลตนเองกันเถอะ
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
รู้ทัน Covid-19
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63