โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 541) 16 ก.ย. 63
แจ้งการเปิดเรียน 100 เปอร์เซ็น (อ่าน 26) 01 ก.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 24) 12 ส.ค. 63
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 235) 30 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 218) 29 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 206) 28 ก.ค. 63
คู่มือปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3) 23 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 12) 04 มิ.ย. 63
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 279) 04 มิ.ย. 63
รับสมัครนักการภารโรง 18-27 พฤษภาคม 63 (อ่าน 352) 14 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14) 14 พ.ค. 63
กำหนดการสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 386) 09 พ.ค. 63
แบบสำรวจการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 383) 06 พ.ค. 63
อยู่บ้านก็เรียนได้ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเด็กไทย (อ่าน 17) 05 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือ Covid-19 (อ่าน 92) 02 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4564) 01 พ.ค. 63
ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 4 (อ่าน 185) 01 พ.ค. 63
การรายงานตัวเพื่อควบคุมโรคอันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา (covid-19) (อ่าน 286) 02 เม.ย. 63
ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) (อ่าน 25) 02 เม.ย. 63
ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 1) (อ่าน 284) 25 มี.ค. 63
(ยกเลิก) กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 (อ่าน 320) 24 มี.ค. 63
มติกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 301) 17 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ครั้งที่ 2 (อ่าน 617) 10 มี.ค. 63
มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อไวรัส Covid-19 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม (อ่าน 224) 10 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 4) 10 มี.ค. 63
ประกาศผลการแข่งเอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คำคม ครั้งที่ 6 (อ่าน 108) 30 พ.ย. 62
แผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 (อ่าน 18) 30 ต.ค. 62
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอนสถานศึกษา พ.ศ.2562 (อ่าน 580) 29 ต.ค. 62
ตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1359) 29 ต.ค. 62
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 794) 17 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 971) 21 ก.ค. 62
ดาวน์โหลดฟรี!! E-book หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเกร็ดความรู้ต่างๆ จากกระทรวงวัฒนธรรม (อ่าน 41) 07 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 61) 04 เม.ย. 62
กำหนดการสำหรับนักเรียน (อ่าน 758) 05 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ MP , MEP (อ่าน 869) 05 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 1286) 20 ก.พ. 62
เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET (อ่าน 37) 28 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8000) 28 ม.ค. 62
เชิญชวนคุณครูและนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (อ่าน 40) 12 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาการภาษากัมพูชาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 (อ่าน 578) 21 ธ.ค. 61