โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
คณะผู้บริหาร

นายคมสัน ณ รังษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817724280
อีเมล์ : komsun.k43@gmail.com

นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0980141393
อีเมล์ : mr.por1989@gmail.com