คณะผู้บริหาร

นายคมสัน ณ รังษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817724280
อีเมล์ : komsun.k43@gmail.com

นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0980141393
อีเมล์ : mr.por1989@gmail.com