โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงคลองใหญ่รำลึก  
 
                                                    โอ้ คลองใหญ๋นี้ เหมือนบ้าน                เหมือนวิมาน ของเราน้องพี่    
 
                                        ฝนพรำฉ่ำชื้น ชีวี                                        เย็นฤดี ชื่นใจ
 
                                                    โน่น ต้นกันเกรา สูงตระหง่าน             คล้ายพบพาน น้องพี่ชิดใกล้
 
                                        น้ำเงินแดง เปล่งแสง ไปไกล                          อบอุ่นฤทัย เมื่อเราพบกัน
 
                                                    โอ้ ความคิดถึง                              ตราตรึง อยู่นิจ นิรันดร์
 
                                        เคยหยอก เคยเย้า                                      ผองเรา ต่างเข้า ใจกัน
 
                                                    น้องเอย คนดี                               อยู่ข้างพี่ ขอเพียง อย่าหวั่น
 
                                        หากมี สุขทุกข์ รวมกัน                                จะปลอบขวัญ คนดี
 
                                                    ถิ่นน้ำ ฟากฟ้า กว้างใหญ่                 ขอลาไกล น้องพี่
 
                                        ขอฝากคำซึ้ง ฤดี                                       โอ้...คนดี คิดถึง ทุกครา
                                                                                                              
                                                                                                                      ประพันธ์โดย อ.วีระ  มนตรีวงษ์