เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
                                                       
คำร้อง-ทำนอง : อ.วีระ มนตรีวงษ์
 
คลองใหญ่วิทยาคม   ดินแดนอุดมสมคำร่ำลือ
หาดทรายขาวพราวตาน่าดู  มีปลาปูภูเขาตระหง่าน
 
คลองใหญ่วิทยาคม  ช่างน่ารื่นรมย์สมคำดังว่า
คุณธรรมน้อมนำบัญชา  การศึกษาพัฒนาเด็กไทย
 
น้ำเงินแดงส่องแสงสว่าง   นำทางสร้างอนาคตใหม่
สร้างฝันและกำลังใจ   ให้เด็กไทยใฝ่ดีมีสติปัญญา
 
คลองใหญ่วิทยาคม   ถิ่นแดนอุดมสมคำล้ำค่า
มีขุนเขาทะเลคามงามตา  ภูมิใจนักหนาศิษย์ลูกคลองใหญ่วิทยาคม
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)
                     


เพลงคลองใหญ่รำลึก
  
                                                                                                                      ประพันธ์โดย อ.วีระ  มนตรีวงษ์
 
                                                    โอ้ คลองใหญ๋นี้ เหมือนบ้าน                เหมือนวิมาน ของเราน้องพี่    
                                        ฝนพรำฉ่ำชื้น ชีวี                                        เย็นฤดี ชื่นใจ
                                                    โน่น ต้นกันเกรา สูงตระหง่าน             คล้ายพบพาน น้องพี่ชิดใกล้
                                        น้ำเงินแดง เปล่งแสง ไปไกล                          อบอุ่นฤทัย เมื่อเราพบกัน
                                                    โอ้ ความคิดถึง                              ตราตรึง อยู่นิจ นิรันดร์
                                        เคยหยอก เคยเย้า                                      ผองเรา ต่างเข้า ใจกัน
                                                    น้องเอย คนดี                               อยู่ข้างพี่ ขอเพียง อย่าหวั่น
                                        หากมี สุขทุกข์ รวมกัน                                จะปลอบขวัญ คนดี
                                                    ถิ่นน้ำ ฟากฟ้า กว้างใหญ่                 ขอลาไกล น้องพี่
                                        ขอฝากคำซึ้ง ฤดี                                       โอ้...คนดี คิดถึง ทุกครา
                                                                                                              
                                                                                                                      
เพลง ด้วยใจรัก  

                                                                                                                     ประพันธ์โดย อ.วีระ  มนตรีวงษ์
                                                           ถิ่นนี้  เราอยู่ยืนยง             มีรักมั่นคง  มิมีเสื่อมคลาย
                                              คราทุกข์หรือสุขสบาย                    พวกเราหญิงชาย  พร้อมยอมสู้ทน 
                                                           ผึกไป  ด้วยใจรักมั่น          ผู้สัมพันธ์ รักกัน ท่วมท้น
                                              ต่อสู้รู้ค่าของคน                            ให้อดทน รักสามัคี
                                                           ยิ้มนิด  เถิดนะผองเพื่อน    ทุกข์ลางเลือน ให้เพื่อนสุขขี 
                                              อุปสรรค์มากมายมี                          ถ้าสามัคคี  คนดีจะไปชื่นชม
                                                           ถิ่นน้ำทะเลกว้างไกล          อยู่คลองใหญ่ดินแดนอุดม
                                              ธรรมชาติแสนสุขสม                      ใครได้ไปชมนิยมคลองใหญ่เอย