โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
รวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560-2564
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.85 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
ตารางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.89 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB
แผนปฏิบัติการ 61-ส่วนที่ 3 รายการจัดสรรงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.46 KB
ตารางแผนปฏิบัติการประจำปี 60

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394.59 KB
แผนปฏิบัติการประจำปี 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.34 KB