โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
รวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560-2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
ตารางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.89 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB
แผนปฏิบัติการ 61-ส่วนที่ 3 รายการจัดสรรงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.46 KB
ตารางแผนปฏิบัติการประจำปี 60

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394.59 KB
แผนปฏิบัติการประจำปี 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.34 KB