โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/1
https://meet.google.com/zjs-anbs-xqi
ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/2
https://meet.google.com/cnf-dhcx-dcs
ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/3
https://meet.google.com/jih-nqih-gse
ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/4
https://meet.google.com/aye-ehba-cte
ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/5
https://meet.google.com/rbc-ghrj-mex
ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/6
https://meet.google.com/ypw-jooh-cji
ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/7
https://meet.google.com/afu-pkxi-ubd