โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/1
https://meet.google.com/jdm-fouo-kqa
ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/2
https://meet.google.com/zcm-yczr-czo
ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/3
https://meet.google.com/rnr-ndjr-rvz
ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/4
https://meet.google.com/kjj-etrb-moq
ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/5
https://meet.google.com/yfs-dbjh-irx