ภาพกิจกรรม
นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง เข้ารับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2561
นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง เข้ารับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น
เข้าพบ พณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล

โดยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดตราด
เข้าพบนายกรัฐมนตรีิต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,14:04   อ่าน 377 ครั้ง