โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ยกเลิก) กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 (อ่าน 22) 03 เม.ย. 63
การรายงานตัวเพื่อควบคุมโรคอันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา (covid-19) (อ่าน 13) 02 เม.ย. 63
ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) (อ่าน 3) 02 เม.ย. 63
ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 1) (อ่าน 20) 25 มี.ค. 63
มติกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 85) 17 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ครั้งที่ 2 (อ่าน 245) 10 มี.ค. 63
มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อไวรัส Covid-19 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม (อ่าน 36) 10 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 4) 10 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2961) 11 ก.พ. 63
ประกาศผลการแข่งเอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คำคม ครั้งที่ 6 (อ่าน 52) 30 พ.ย. 62
แผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 (อ่าน 17) 30 ต.ค. 62
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอนสถานศึกษา พ.ศ.2562 (อ่าน 368) 29 ต.ค. 62
ตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1053) 29 ต.ค. 62
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 584) 17 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 684) 21 ก.ค. 62
ดาวน์โหลดฟรี!! E-book หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเกร็ดความรู้ต่างๆ จากกระทรวงวัฒนธรรม (อ่าน 39) 07 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 57) 04 เม.ย. 62
กำหนดการสำหรับนักเรียน (อ่าน 617) 05 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ MP , MEP (อ่าน 705) 05 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 868) 20 ก.พ. 62
เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET (อ่าน 35) 28 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7077) 28 ม.ค. 62
เชิญชวนคุณครูและนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (อ่าน 38) 12 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาการภาษากัมพูชาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 (อ่าน 380) 21 ธ.ค. 61
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 530) 14 พ.ย. 61
การแข่งขัน A-MATH , CROSSWORD , SUDOKU , คำคม ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1351) 15 ต.ค. 61
ผลรางวัลการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices 2018 (อ่าน 494) 23 ก.ย. 61
ครูดีศรี สพฐ. ครูดีชายแดน..และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อ่าน 36) 23 ก.ย. 61
ผลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ-ปีการศึกษา-๒๕๖๑ (อ่าน 705) 17 ส.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 479) 01 ส.ค. 61
แนะนำเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ครูมัทรี ขนอนกุล (อ่าน 730) 03 ก.ค. 61
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉลองครบ 150 สุริยุปราคาห (อ่าน 91) 02 ก.ค. 61
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 765) 09 เม.ย. 61
แบบสำรวจการศึกษาต่อ นักเรียน ม.3 และ ม.6 (อ่าน 3655) 08 เม.ย. 61
มาตรการป้องกันภัยของ-ครู-นักเรียน-บุคลากรการศึกษา-ร.ร-คลองใหญ่วิทยาคม (อ่าน 620) 05 เม.ย. 61
ชี้แจงการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 929) 26 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 640) 25 มี.ค. 61
ผลการแข่งขันทักษะภาษากัมพูชา งานเปิดโลกวิชาการ (Open House)-ก้าวใหม่ ก้าวไกล คลองใหญ่ 4.0 (Klongyai (อ่าน 621) 24 มี.ค. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ประจำปีกการศึกษา 2561 (อ่าน 781) 05 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1472) 05 ก.พ. 61