โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ช่อกันเกราทูเดย์ .. คลองใหญ่วิทยาคมวันนี้เค้ามีอะไร
7 มิ.ย.64 การนำเสนอผู้การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
1 มิ.ย. 64 มอบของขวัญวันเกิดสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
1 มิ.ย. 64 อ.วีระ มนตรีวงษ์ มอบพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
1 มิ.ย. 64 KY Online Station .. พื้นที่เพื่อการเรียนรู้สู้โควิด รับเปิดเทอมใหม่ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
8 มิ.ย. 64 การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
31 พ.ค. 64 ประชุมครูและบุคลากรกรณีพิเศษ เตรียมความพร้อมก่อนสอนออนไลน์ 1-14 มิถุนายน 64
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
29 พ.ค. 64 รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
29 พ.ค. 64 อบต.คลองใหญ่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
30 พ.ค. 64 รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
คณะครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
การประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
การประชุมกลั่นกรองการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
การประชุมออนไลน์มอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
6 พ.ค.64 ประชุมใหญ่ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64 การประชุมเวทีเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทยด้วยระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
23 เม.ย. 64 นายเสกสรรค์ สุขสวัสดิ์ สัมภาษณ์ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับทุก SYS บริษัท เหล็กสยามยามาโมโตะ จำกัด
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
21 เม.ย.64 การประชุมครูและบุคลากรการศึกษาด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Confereace)
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
19 เม.ย. 64 นักเรียน ม.3 ม.6 รับวุฒิบัตรจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64