โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ช่อกันเกราทูเดย์ .. คลองใหญ่วิทยาคมวันนี้เค้ามีอะไร
ฉบับที่ 223 (3 เม.ย.65) การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ฉบับที่ 222 (3 เม.ย.65) กิจกรรมบวชพราหมณ์ภาคฤดูร้อน ตามโครงการพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตของเยาวชน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ฉบับที่ 221 (31 มี.ค.65) นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ยื่นเอกสารแสดงผลการเรียนเพื่อจัดห้องเรียน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ฉบับที่ 220 (31 มี.ค.65) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์โครงการศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ฉบับที่ 219 (29 มี.ค.65) การเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14-2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ฉบับที่ 203 (9 มี.ค.65) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับบุคลากรด้วยการตรวสุขภาพประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
ฉบับที่ 202 (9 มี.ค.65) รับการเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนเครือข่ายโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน (MIS)
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ฉบับที่ 201 (4 มี.ค.65) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 65
ฉบับที่ 200 (3 มี.ค.65) พิธีปิดกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 31
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
ฉบับที่ 199 (3 มี.ค.65) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษากัมพูชาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 6
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
ฉบับที่ 198 (26 ก.พ. 65) ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid19 ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 65
ฉบับที่ 196 (25 ก.พ.65) บริษัท โมบายแลป ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
ฉบับที่ 197 (25 ก.พ.65) การรรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
ฉบับที่ 195 (21 ก.พ.65) นายณัฐวัฒน์ อินทเกษร รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ฉบับที่ 193 (13 ก.พ.65) กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ KK Open House 2021
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 65
ฉบับที่ 194 (13 ก.พ.65) การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 65
ฉบับที่ 191 (12 ก.พ.65) กิจกรรมพาน้องกลับสู่ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 65
ฉบับที่ 192 (12 ก.พ.65) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนำเสนอผลการปฏิบัติงานสิ้นปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 65
ฉบับที่ 190 (2 ก.พ.65) การประชุมประจำเดือนมกราคม 65
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ฉบับที่ 189 (2 ก.พ.65) ประชุม video conference รับมอบนโยบาย กพฐ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65