โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรียา นะทีวาส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววารุณี อิทธิพัทธ์อเนก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกัญยารัตน์ จันทระ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาวดี ศรีเชียงสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทร
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาวรรณ จันทร์นี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเสาวลักษณ์ ท่าพริก
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3