ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 (ว21281) เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัทรี ขนรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,15:29  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 (ว33282) เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัทรี ขนรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,15:24  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้ (5Ea) พัฒนาความคิดสู่ชีวิตที่ยั่งยืน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ แหวนวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,23:04  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ Question Run game
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาจรีย์ จันคะนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,22:01  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2545 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายคมสัน ณ รังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,16:19  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2545 ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายคมสัน ณ รังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,16:19  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2546 ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายคมสัน ณ รังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,16:19  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2551 ครูผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ชื่ออาจารย์ : นายคมสัน ณ รังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,16:18  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2553 ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๗
ชื่ออาจารย์ : นายคมสัน ณ รังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,16:18  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2554 โล่รางวัลครูผู้สอนดี สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๗
ชื่ออาจารย์ : นายคมสัน ณ รังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,16:18  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..