โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ช่อกันเกราทูเดย์ .. คลองใหญ่วิทยาคมวันนี้เค้ามีอะไร
ฉบับที่ 295 (30 ก.ค.65) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2565,08:24   อ่าน 14 ครั้ง