รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อภิชาติ สาคร (แอพ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
อีเมล์ : appapichat27@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตราด
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการตลาดและจัดทำข้อมูลฐานการตลาด
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 100 ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ธ.ค. 2564,10:54 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.85.94


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล