โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/1
https://meet.google.com/quj-wrvz-prw
ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/2
https://meet.google.com/ins-mefb-qwu
ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/3
https://meet.google.com/uew-ngoc-ndu
ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/4
https://meet.google.com/okx-zvim-aft