รวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562-2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB