โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
นักเรียนสามารถดูวีดีโอขั้นตอนการเข้าใช้งานได้ที่นี่
ขอขอบคุณ 
สื่อสร้างสรรค์ สไตล์ครูโน้ต ที่ช่วยสาธิตขั้นตอนโดยละเอียดค่ะ