คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
นักเรียนสามารถดูวีดีโอขั้นตอนการเข้าใช้งานได้ที่นี่
ขอขอบคุณ 
สื่อสร้างสรรค์ สไตล์ครูโน้ต ที่ช่วยสาธิตขั้นตอนโดยละเอียดค่ะ