รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ญาณภิวิชฐ์ จริยคุณากุล (มิว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น :
อีเมล์ : p_nine44@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 ถนนมะลิวรรณ

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ธ.ค. 2564,12:05 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.88.250


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล