รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธันวา บุญตูบ (เจ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ : thanwa.jay@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลขุนตาล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 208 หมู่ 12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาลมจ.เชียงราย 57340

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ธ.ค. 2564,21:31 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.246.133


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล