ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.15 KB 23701
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.3 KB 23696
ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.27 KB 23695
คู่มือการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 57818
คู่มือการปฏิบัติงานงานแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.18 KB 146641
เอกสารคู่มือการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146584
คู่มือการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146441
ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.5 KB 146503
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.96 KB 146682
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.37 KB 146505
กำหนดการแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 JPEG Image ขนาดไฟล์ 76.17 KB 146416
ผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146605
คู่มือครู-งานทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 146450
การรับสมัครนักเรียน
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 146765
ใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.15 KB 146766
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 146551
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.14 KB 146748
ใบสมัครนักเรียน ม.4 (ห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.33 KB 146635
ใบสมัครนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.09 KB 146756
ข่าวประกาศ
ใบสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 19
ใบสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 146768
Subject Collective the Foreign Teacher for Teaching (Foreign teacher) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.29 KB 146417
แบบประเมินครูต่างชาติ-ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.74 KB 146786
คู่มือ
คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 3