ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.15 KB 23703
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.3 KB 23704
ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.27 KB 23697
คู่มือการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 57819
คู่มือการปฏิบัติงานงานแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.18 KB 146642
เอกสารคู่มือการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146591
คู่มือการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146448
ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.5 KB 146505
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.96 KB 146685
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.37 KB 146506
กำหนดการแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 JPEG Image ขนาดไฟล์ 76.17 KB 146417
ผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146612
คู่มือครู-งานทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 146453
การรับสมัครนักเรียน
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 146773
ใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.15 KB 146774
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 146559
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.14 KB 146755
ใบสมัครนักเรียน ม.4 (ห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.33 KB 146654
ใบสมัครนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.09 KB 146765
ข่าวประกาศ
ใบสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 38
ใบสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 146770
Subject Collective the Foreign Teacher for Teaching (Foreign teacher) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.29 KB 146424
แบบประเมินครูต่างชาติ-ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.74 KB 146788
คู่มือ
คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 11