โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ (ครูชาวต่างชาติ)
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ประสงค์จะรับ สมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังนี้
1. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 
2. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 
3. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
4. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาภาษากัมพูชา จำนวน 2 อัตรา 
5. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาเวียดนาม จำนวน 1 อัตรา
 
ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 683 ครั้ง