โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ผ่านการประเมิน ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2561
 
และจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในลำดับต่อไป


http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=54515&Key=news18

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 729 ครั้ง