โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2560 ระดับจังหวัด
เสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด
 
ในการนี้โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 96 รายการ
ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
- รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน  61 รายการ
- รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 16 รายการ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 11 รายการ
- เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 รายการ
 
ซึ่งมีกิจกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดนครนายก จำนวนทั้งสิ้น 30 รายการ  แบ่งออกเป็น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน 3 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 1 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 3 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 1 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จำนวน 2 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  จำนวน 2 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  จำนวน 11 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  จำนวน 1 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จำนวน 1 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  จำนวน 1 รายการ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 2 รายการ
- เรียนร่วมภาษาไทย จำนวน 1 รายการ
 
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 613 ครั้ง