คณะผู้บริหาร

นายสำเนา บุญมาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา