โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
คณะผู้บริหาร

นายสำเนา บุญมาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา