โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 20 คน
ชื่อ-นามสกุล : ธนภัทร เข็มขาว (เกมส์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 26
อีเมล์ : thanapat4094@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐจักร์ ลีลารถ่งล้ำเลิศ (เต้)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 26
อีเมล์ : nattajuk_tea@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย อินทชิต (ฟลุค)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 26
อีเมล์ : Danai.220841.220841@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤตบุญ ขามวงศ์ (พี่หมานอะ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 26
อีเมล์ : hmanandnew@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รจนา ผลาเกตุ (รจ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 26
อีเมล์ : rotchana0903@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กัณฐิกา กองแก้ว (กัณ )
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 26
อีเมล์ : kantika_8807@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กาจพล ฝอยทอง (โอ๊ด)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 26
อีเมล์ : Kajpon1998@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัครวินท์ สุประเพียร (เสี่ยวิน)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
อีเมล์ : Winzii2541@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม